Trans-Petro-Color Sp. z o.o. jest beneficjentem Programu Inteligentny Rozwój działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy, nr umowy POIR.03.04.00-14-0918/20-00. Celem finansowania jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Logo TPC

Trans-Petro-Color Sp. z o.o.
ul. Techniczna 2B,
05-500 Piaseczno

KRS: 0000147805
NIP: 123-00-07-271
REGON: 012501827
Kapitał zakładowy 360.000 zł

Polityka prywatności

Pliki cookies